Porten

10 maj, 2016

Kl 13:33

Flugfiskaren har en hel del att lära av naturfotografen. Jag tänker då på sättet en naturfotograf jobbar. Genom att läsa in sig på den art man vill fotografera, finna rätt plats att bygga ett gömsle, att i god tid ta sig till gömslet och sedan vänta. Oftast är väntan lång innan den efterlängtade bilden kan tas. Flugfiskaren vinner en hel…

Läs mer
Notiser


Fisket stängt

P.g.a den rådande vattentemperaturen så är ån stängd för fiske tillsvidare. Vi meddelar när och om vi öppnar igen.

Upplagt:    19 jul
Vägen

Nu är det fritt fram att åka bil hela vägen till parkeringen.

Upplagt:    16 maj
Öppning av ån

På tisdag 1 maj öppnar vi ån igen. P.g.a den mängd snö som kommit i vinter så ligger fortfarande mycket kvar. Därför är vägen in till Fiskekortsautomaten och ån helt stängd för biltrafik. Ni får parkera ute vid Riksväg 50 och gå in till automaten och fiska er uppströms.
Välkommna!

Upplagt:    27 apr

Hans Lidmans å

Hans har i många texter beskrivit ån med vackra och kärleksfulla meningar. Han gav den till och med ett eget namn, ett namn han lät ån förtrollas under, när böckerna på en mängd språk spreds världen över.
Svartån som han döpte sin å till, är en av vårt lands mest omskrivna fiskevatten och för många flugfiskare är den det högsta av klassiska ting.
När flottningen i ån effektiviserades gjorde man det med dynamit och caterpillrar, vilket blev förödande för åns fiskar, som dessutom blev utan vatten, då kraftbolaget satte stop för vattnet med en damm i åns källsjö Mållången.

Men nästan 60 år senare, i september 2001 kom beskedet många kämpat för i åratal och ännu fler drömt om i decennier. Miljödomstolen förkunnade att minst en kubikmeter vatten i sekunden skall släppas ur Mållången under maj till september och en halv kubik resten av året.
Domstolen ålade även kraftbolaget att bygga en fiskväg förbi den förödande dammen.
Med detta öppnade sig många möjligheter att förverkliga drömmar och att se ljust på åns framtid.

Från och med 2003 har Alfta FVOF givit oss på Woxnadalens Flugfiske förtroendet att förvalta den övre sträckan av ån. Denna del av ån är nu en ren flugfiskesträcka där hårda regler är satta för fiskaren till förmån för fisken. Under sommaren 2005 gjordes biotopåtgärder med grävmaskin, på ett så naturligt sätt som möjligt, i ett försök att återskapa den å som sprängdes sönder under flottningen.
Med dessa arbeten och många fler små och stora dagsverken kommer nu möjligheten att åter igen fånga en praktfull öring i Hans Lidmans förtrollade å.

Woxnadalens Flugfiske

En sektion inom Woxnadalens Sportfiskeklubb, och bildades 1994.
Sektionen har ett 60-tal medlemmar och har haft de flesta aktiviteter i klubblokalen, som flugbindning, spöbyggnad, teoretisk fiskevård m.m.
Sedan Svartån kom i våra händer, ägnar vi mycket tid åt denna, men vi fortsätter ändå med de övriga aktiviteterna.
Vår klubblokal finns i Edsbyn på Bryggarvägen 1, där vi vintertid, träffas varannan tisdag.